OGŁOSZENIE!!!
 
REKRUTACJA
 
10 marca 2016r. godz.8.00 rusza rekrutacja 
 na nowy rok szkolny 2016/2017.
 
1. Zainteresowanie rodzice wypełniają wniosek na stronie www.katowice.nabory.pl 
 
2. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami przynosimy do przedszkola 
w terminie do 25.03.2016r. do godz. 16.00
 
3. Do 31 marca trwa weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.
 
4. 22 kwietnia godz. 9.00 następuje ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów.
 
5. WAŻNE!!! – od 22 kwietnia do 2 maja do godz. 16.00 zakwalifikowani rodzice przychodzą do przedszkola podpisać wolę przyjęcia. Niepodpisanie woli skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych.
 
6. 5 maj – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.
 
 
 
 
,

 

 

Urząd Miasta Katowice prezentuje listę dyżurujących przedszkoli miejskich
w okresie lipiec/sierpień 2016.
Poniżej link ze szczegółowym harmonogramem:

Praca przedszkole miejskich w wakacje

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Informacja dla rodziców korzystających z dyżuru MP 55 - sierpień, MP 87 - lipiec